وعده ما!

شاعر میگه

روزگار عجیبی ست، نازنین!

عشق را در پستوی خانه ها نهان باید کرد.

اما من میگم

روزگار عجیبی ست، نازنین!

تو را در پستوی سینه ها نهان باید کرد(!)

وعده من و تو جایی دیگر

جایی که جز من و تو نباشد.

این گدای دوره گرد را دیگر کسی در شهر نخواهد دید.

قرار ما هر لحظه

بر مزار دل

... .

/ 0 نظر / 16 بازدید