هدیه خدا!

دو روز که خدا هدیه ای بهم داده

 

هدیه ای که هر چی به وسعت و عمقش فکر می کنم بیشتر به مهربانی و لطف خدا پی می برم

 

هدیه ای که با اون خدا ذره کوچکی از رحمتش رو به نمایش گذاشت

 

از عظمت این موهوبت الهی بهتم زده و مغزم درست کار نمی کنه

 

حالا تنها چیزی که نگرانم کرده اینه که ...

 

 

 

حتی گفتنشم برام مقدور نیست

 

 

 

خدایا!

 

قدرت شکر گزاری بخاطر نعماتت به ویژه این نعمتت رو به ما عطا کن!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید