دنیا از پشت ویترین

 

مدتهاست که می خواستم با شما آدمهای درون ویترین حرف بزنم.

سالهاست که شما درون ویترین و من این طرفم.

شما درون ویترین به دنیا می آیید.

درون ویترین بزرگ میشید.

درون ویترین کار می کنید.

درون ویترین عاشق میشید.

درون ویترین می خندید.

درون ویترین گریه می کنید.

درون ویترین...

خلاصه شما در ویترین زندگی می کنید.

یا نه درون ویترین نمایش بازی می کنید.

اگر مفهوم زندگی را می فهمیدید.

وقتی شیشه ویترین کنار می رفت،

اینقدر بی رنگ و رو نمی شدید.

اینقدر بی عاطفه که لب خندتان مهو باشد.

اینقدر در هم و بر هم که وقتی از دور به شما نگاه میکنی چیزی جز یک تصویر مات نبینی.

شما از بیرون ویترین خبر ندارید.

بیرون ویترین چشمی هست که شما را دوست دارد.

از دیدن خنده هایتان لذت می برد.

از شادی تان برق می زند.

پشت ویترین دریچه است رو به دنیای عجیب یک درون.

پشت ویترین کودکی با ظرافتهای کودکانه شما را به نظاره نشسته است.

مبادا دلش بشکنید،

روحش زلال است،

و صفحه قلبش سفید

مبادا با رفتارتان قلبش را خط خطی کنید.

پشت ویترین دنیایی عجیب یک درون است

درونی که باغی دارد

یاد شما درختان آن باغ است

مواظب درختان خود باشید

مبادا آفت بزند

بپوسد و باغ را خراب کند.

خلاصه شیشه ویترین که برداشته می شود

شما جور دیگر نشوید... .

/ 1 نظر / 15 بازدید
نیایش

خیلی قشنگ بود امیدوارم وقتی عکسمون رو رو شیشه ویترین می بینیم خودمونو بشناسیم ...