قانون جنگل!

به خودم حق میدم از شهر بترسم

 

به خودم حق میدم از روستا بترسم

 

به خودم حق میدم از هرجایی که آدمها هستن بترسم

 

به خودم حق میدم از خودم بترسم

 

آره از خودم هم می ترسم

 

و به خودم این حق رو میدم که بترسم

 

واقعا انسان بدون خدا ترسناکه

 

کاش لااقل توی شهرهای ما

 

قانون جنگل حاکم بود

 

کاش!

 

 

 

 

 

برای اعتراف به کلیسا می روم
رو در روی علف های روئیده
بر دیواره ی کهنه می ایستم
و همه گناهان خود را اعتراف می کنم
بخشیده خواهم شد به یقین
زیرا علف ها


بی واسطه با خدا حرف می زنند

 

منصوب به حسین پناهی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید