واژه عشق!

به درک راه نبردیم به اکسیژن آب

برق از پولک ما رفت که رفت

...

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی

همت کن

و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است

باد می رفت به سر وقت چنار

من به سر وقت خدا می رفتم

...

پارسایی ست در آنجا که تو را خواهد گفت

بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که از حادثه عشق تر است

...

راستی!

خدا!

اگر تو را در اندیشه انسان حذف کنیم،

خلقت واژه عشق عبث است،

خلقت گل سرخ

و خلقت اشک

... .

 

 

 

 

 

باد می آید

آسمان می غرد

و هوا از جای دلم می بارد

گاه گاهی

نم نم

... .

/ 0 نظر / 5 بازدید