قول می دهم...

قول می دهم دیگر گله نکنم.

قول می دهم دیگر قر نزنم.

قول می دهم دیگر قیافه ام عبوس نشود.

قول می دهم خاطرات تلخ گذشته را از ذهنم پاک کنم

و فقط به خوبی های دیگران اجازه دهم تا در یادم بمانند.

قول می دهم از این به بعد با عینک خوش بینی به همه وقایع نگاه کنم.

قول می دهم صفحه دلم را با پاک کن گذشت و خوش بینی پاک کنم.

قول می دهم از این به بعد آدم خوبی شوم.

یا نه به قول حاچ آقا پناهیان قبل از اینکه دنبال خوب شدن باشم دنبال خودم شدن بروم.

راستی یادت هست،‌ خود من چقدر خوب بود.

اعصاب داشت،‌

تحمل داشت،

با همه مهربان بود،

تا آنجا که می توانست خدمت می کرد.

یادت می آید!

چقدر دلم برایش تنگ شده... !

قول می دهم دوباره خودم شوم.

یا نه قول می دهم خودم را پیدا کنم.

یادت هست قول دادم از این به بعد همیشه وبلاگم را بروز کنم.

ان شاءالله این قولم هم مانند آن قبلی ست.

راستی! قول می دهم از این به بعد همه را دوست داشته باشم.

مدتی بود دچار دوست نداشتن شده بودم...

چقدر بد بود.

وای چه حس خوبی!

با اینکه هنوز قولم را عملی نکرده ام اما احساس سبکی دارم.

روحم به آرامش رسیده است

و اخمهایم دیگر جز بخاطر آفتاب درهم نخواهند شد...

امیدوارم صاحبان حق که در این مدت سخت حقشان پایمان شد

مرا ببخشند... .

خدایا! دلشان را به سمتم بگردان... .

/ 0 نظر / 15 بازدید