امتحان...

امروز امتحان داشتم...

دیروز امتحان داشتم...

حتی دو روز پیش هم امتحان  داشتم...

یکی راحت بود...

یکی خیلی سخت بود...

امروزی هم متوسط بود...

اما یک امتحان...

حدود سه ساله که یه امتحان بزرگ...

وای خیلی سخته ...

خیلی برام دعا کنید!ناراحت

/ 2 نظر / 6 بازدید
مرکبی

هر لحظه زندگی آزمونیست . امیدوارم در لحظه لحظه ی آزمون هایت ریبایی را تجربه کنی .

مرکبی

ببخشید منظورم ریب و تردید نبود ! زیبایی بود ! ...