درد... .

درد
مدتی است که حالم خوب نیست
ضعف دارم
سرگیجه دارم
من، درد دارم
نمی دانستم از چیست؟
اما گشتم.
هر چه گشتم جز درد تشنگی در وجودم نیافتم.
آری! تشنه ام.
تشنه گفتن
تشنه گفتن از تو
تشنه ای که سیراب نمی شود
من تشنه گفتن و گوشها فراری از شنیدن
من بی تاب و آنها در خواب
آری میخواهم بگویم
باز اینجا آمدم
و باز در اینجا می خواهم بگویم
آری! در سکوت دل نامه می خواهم از دل نامه ای بگویم.
سکوت همیشه بهترین شنونده است.
زین پس می گویم
از تو
در دل نامه:
که درد من جز درد عشق تو نیست
شاید عقل بپندارد که دروغ است
اما دل ثابت خواهد کرد که عین حقیقت است
فقط مثل همیشه از تو یاری می خواهم
تا دوباره علت دردم را
که تشنگی از عشق توست
با دردهای دروغین دیگر اشتباه نگیرم.

/ 0 نظر / 15 بازدید