فهمیدم...

دیشب همه چیز را فهمیدم

دیشب بود که فهمیدم تو چرا از من دلگیری؛

دیشب بود که فهمیدم من چرا از تو دورم؛

دیشب بود که فهمیدم چرا اینقدر ناآرامم؛

دیشب بود که فهمیدم دلت را رنجانده ام؛

دیشب بود که فهمیدم ...

دیشب خیلی از مسائل را فهمیدم

اما الان نمی دانم برای حل آنها چه کار کنم؟

راستی می توانی همانطور که در فهماندن مشکلاتم کمکم کردی در حل آنها نیز کمکم کنی؟

...

/ 0 نظر / 8 بازدید