اعتماد

دلم درد گرفته است...

قلبم می سوزد...

قلمم هم تاب نوشتن در این باره را ندارد...

روحم پژمرد...

وقتی که اعتمادم نسبت به معتمدترین افراد زندگی ام از دست رفت.

آه دنیا!

تا کی باید از دست تو بسوزم...

تا کی باید مکر تو سدی بر سر راهم ایجاد کند...

تا کی باید با تو مبارزه کنم...

تا کی باید مقاومتر شوم...

تا کی باید چون آب صبور شوم تا سنگی چون تو سوراخ کنم...

تا کی باید تو بر دلم داغ نهی...

دروغ شنیدم، باور نکردم...

بی احترامی دیدم،‌ بی اعتنایی کردم...

طفره رفتن دیدم، صبر کردم...

حرفهای سنگین شنیدم،‌ سکوت کردم...

قلبم شکسته شد،‌ آخ نگفتم...

روحم را آزار دادند،‌ فقط اشک ریختم...

دنیا! تا کجا می خواهی پیش بروی؟

من آماده ام.

می خواهی اعتمادم را نسبت به اطرافیانم از من بگیری،‌ بگیر...

زیرا در تمام این سختی ها خدایی دارم که نسبت به او هیچ کاری از دستت ساخته نیست.

به خودش توکل می کنم

و دیوارهایت را با یاری او از سر راهم بر می دارم.

روزی خواهد رسید که این بدن را هم به تو می سپارم

روزی که مفهوم اربا اربا را درک کنم.

امیدوارم آن روز چنان راحت و سبک از دست تو خلاص شوم که دلت برایم تنگ شود.

اما تا آن روز راه زیادی را باید بروم.

نه خرامان بلکه با سرعت نور خواهم رفت...

یادت که نرفته،

با تمام بدی هایم هنوز خدا را دارم... .

/ 0 نظر / 14 بازدید