فرمانده سپاه خرمشهر! سلام

 

ای امام!

درد تو را

 رنج تو را می دانم چه کسانی با جان می خرند

 جوان با ایمان،

 که هستی و زندگی تازه ی خویش را در راه هدف رسیدن حکومت عدل اسلامی فدا می کند؟

 بله ای امام!

درد تو را جوانان درک می کنند،

اینان که از مال دنیا فقط و فقط رهبری تو را دارند

و جان خویش را برای هدفت که اسلام است فدا می کنند.

ای امام تا لحظه ای که خون در رگ های ما جوانان پاک اسلام وجود دارد

لحظه ای نمی گذاریم که خط پیامبر گونه تو که به خط انبیاء و اولیاء وصل است

به انحراف کشیده شود.

ای امام!

من به عنوان کسی که شاید کربلای حسینی را در کربلای خرمشهر دیده ام سخنی با تو دارم

 که از اعماق جانم

و از پرپر شدن جوانان خرمشهری برمی خیزد

و آن، این است؛

ای امام!

از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد

من یک ماه بطور مداوم کربلا را می دیدم

هر روز که حمله ی دشمن بر برادران سخت می شد

و فریاد آنها بی سیم را از کار می انداخت

و هیچ راه نجاتی نبود

به اتاق می رفتم،

گریه را آغاز می کردم

و فریاد می زدم

ای رب العالمین

بر ما مپسند ذلت و خواری را.

فرمانده سپاه خرمشهر

سلام!

میشود از جای گلوی های بسته شده ی ما

که علت انسدادشان بغضهای فروخرده است هم

فریاد بزنی؟!

دلم برای مردانی چون تو

و مردانگی های مردانی چون تو

تنگ

و از غصه ی نبودن شما در جنگ نرم

نالانم

می شود این خواهر خسته ات را دلداری دهی؟!

خرمشهر شما

خرمشهر ما

جنگ شما

جنگ ما

قلب شما

قلب ما

قلبم می سوزد... .

/ 0 نظر / 18 بازدید