ناظران وجه الهی... !

 

چه غریبانه خفته اید در میان ما

یا نه، چه مقتدرانه ایستاده اید بر مزار ما

دلم می سوزد

چقدر غافلیم

چقدر غافلیم

ما کجای کاریم

فقط ادعا داریم

و شما از ما غافل نیستید... .

چه کار باید کرد؟

چه کاری درست است؟

نمی دانم به کدام سو باید فرار کنم!

تا از شرمندگی روزی هزار بار نمیرم!

شما که بودید؟!

شما که هستید؟!

شما واقعا خستگی را خسته کرده بودید.

در یک کلام

شما پسران علی(ع)

شما منتقمان بازوی شکسته بودید... .

هم نشینی با حسین(ع) گوارای وجودتان!

...

بغضی از شدت بی خاصیتی گلویم را می فشارد

شما را به ...

قسم نمی دهم

زیرا که طاقت دادن این قسم را ندارم

اما ...

دست ما را هم بگیرید... .

/ 0 نظر / 23 بازدید