... و آخر تابع له علی ذلک

 

می خواستم بگویم من معاذ نیستم

می خواستم معاذ را شماتت کنم

می خواستم از معاذ بگویم

اما از غرور ترسیدم

خدایا! کمک کن حرفی را که باید بگویم را بگویم،

و غرور مرا به بدتر از معاذ مبدل نکند!

...

معاذ بن جبل

سفیری که پیامبر به او گفت معاذ برو که نه دنیا هم را خواهیم دید و نه آخرت!

سفیر پیامبر!

...

«دیگران چه گفته اند؟»

«گفته اند ما کاری نمی توانیم بکنیم خلیفه مشخص شده است.»

«یا فاطمه! با یک نفر که کاری از پیش نمی رود...!»

«علی! برویم که دیگر تا آخر عمر با این مرد حرف نخواهم زد.»

 

«پدر فاطمه چه گفت؟»

«گفت تا آخر عمر با من حرف نخواهد زد.»

«پدر من نیز با تو حرف نخواهم زد!»

...

معاذ تو چه کردی؟!

من با امید به خدا یک تنه و تنها راه را ادامه خواهم داد.

با اینکه خوب می دانم تنها نیستم.

در یاری ولی

اگر هیچ کس هم یاری ات نکند

خدا قطعا یار خواهد بود

خدایا! ما را از یاوران اولیاء خودت قرار ده!

...

الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد

(هشدار:) و آخر تابع له علی ذلک

/ 0 نظر / 26 بازدید