نا امیدی

... .

 

به جای نا امیدی

 

همت کن!

 

و بگو ماهی ها حوضشان بی آب ست.

 

بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که از حادثه عشق تر است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید