گم... .

 

حال هوا خوب نیست

 

مثل حال من

 

دلم میخواهد بروم گم بشوم

 

کاش دنیا جایی داشت تا از نگاه تو به آنجا فرار کنم

 

و از جلوی چشمات گورم را گم کنم

 

کاش می شد

 

حالم بد است

 

از دست داده ام

 

دار و ندارم

 

که تو بودی

 

و مهرت

 

و توجه ات

 

دلم میخواهد بروم گم بشوم

 

بهم ریخته ام

 

همه چیز را

 

خودم را

 

دلم را

 

افکارم را

 

ایمان و اعتقاداتم را

 

عشقم را

 

آرمانم را

 

 

 

باز ساختنش برایم همچون کندن کوه بیستون است برای فرهاد

 

اگر عشق شیرینت در دلم زنده شود

 

 

 

دیشب صدای تیشه

 

از بی ستون نیامد

 

شاید به خواب شیرین

 

فرهاد رفته باشد

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید