نسیم

 

امروز نسیم خنکی از جانب تو وزید.

بوی تو تنم را به لرزه می اندازد.

حال خوشی دارم.

فکر می کنم آرامش در راه است.

اما باید در مقابل سختی ها مرد باشم.

نباید بگذارم همچون گذشته هیچ ها و پوچ ها مرا از پا بیندازند.

باید بی توجه به تمام موانع راه قدم بردارم.

و باید توجه داشته باشم که وظیفه ی من فقط قدم برداشتن بی توجه به خار و خس راه است.

وای از این خار و خس راه که شش ماه مرا به تعویق انداخت.

تعویقی که امیدوارم از درسهایش خوب استفاده کنم.

و باز هم باید یاد بگیرم.

و باید همه آموخته هایم را بکار ببندم.

باید فرصت را مغتنم بشمارم

و فقط به تو بیاندیشم.

به اینکه چگونه در برابر تو باید عشق بازی کنم.

بی تاب تو ام... .

لحظه دیدار ما باید زیبا باشد.

عشوه گری ات باید چنان از خود بی خودم کند که دیگر وجودم به عدم و هستی ام به نیستی مبدل شود.

و باید برای اینگونه عشق ورزی خود را آماده کنم.

از تمام کسانی که تجربه زیبای رقصیدن در برابر تو را دارند راهنمایی می گیرم.

تا زیبایی رقصمم در برابر تو دو چندان شود.

محبوبم!

دعایم کن که سخت محتاج دعای تو ام!

/ 0 نظر / 14 بازدید