رابطه ریاضی جبر!

عجیب انسانی بود

دکتر چمران

عجیب!

امشب که داشتم کتاب انسان و خدای دکتر چمران رو میخوندم رسیدم به یک رابطه ریاضی در خصوص جبر و اختیار:

 

ضرب شخصیت هر انسان در درجه اختیار او همیشه یک عدد ثابت میشود.

عجب!

عجب!

یعنی هر چقدر شخصیت بالا بره درجه جبر میاد پایین و درنهایت میشه یک عدد ثابت مشخص.

خدا رحمتش کنه

واقعا دوستش دارم با تمام وجودم.

/ 0 نظر / 30 بازدید