بد شدم...

 

امشب روضه نرفتم.

توان روضه ندارم.

تحملم کم شده است...

زیرا که تمام حرفهایم به روضه ختم می شود

آتش بگیر تا که ببینی چه می کشم

احساس سوختن به تماشا نمی شود

مرغ دلم زمزمه سر می دهد

ناله یا فاطمه(س) سر می دهد

...

/ 0 نظر / 20 بازدید