صبر!

 

سختی زندگی اینجاست که جهانت با اطرافیانت متفاوت باشد

 

آدم سه راه دارد

 

خط قرمز دور جهانش

 

خط قرمز دور اطرافیانش

 

صبر!

 

جهانم حاصل 22 سال تجریه است

 

اطرافیانم بند بند وجودم

 

و صبر...

 

اعصابم ضعیف شده است

 

باید قویش کنم تا صبر را اجرایی کنم

 

صبر گزینه صحیح است.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید