از م. دوست خدا

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

امشب خیلی غمگینم و آنقدر بی تابم که نمی دانم خودم را از کدام سمت و سویی که هستی پیدا کنم .
امشب بیشتر احساس می کنم گم شده ام و کمی خواب آشفته شاید بتواند در شبی که تو از همیشه بیشتر به زمین نزدیک می شوی مرا بیدار کند .
دنبال ما وراء نیستم
ولی شرمنده ام
تو یادم دادی بدانم وقتی شرمنده ام موضوع این است که من دنبال خودم نبوده ام
وقتی من گم شده ام خودم خودم را گم کرده ام
نه ، خودم چشمانم را بسته ام که خودم را نبینم
خدا تو گفته ای اول خودم را بشناسم بعد تو خودت را می نمایانی و از این چیزهایی که وقتی می روم دنبالش جای پاهای تو را همه ی آنجایی که مسیر رفتن است می بینم .
کمکم کن
در دلم کلی ...(آرزو هارا بافعل ماضی نباید بیاورم و وقتی حرف می زنم آنقدر کوچکی ام تردید می اندازد به دلم که فعل ها گم می شوند کم می شوند بی خیال خدای من تو بزرگی و کمو کوچکی من گر چه به تو بر می خورد ولی به جهان که برنمی خورد )
دوست داشتم در دلم همش آرزو و یاد تو بود .
دلم برایت تنگ شده انقدر که این روزها صدای نفس کشیدنم (غلو نباید کرد ) آنقدر که این روزها دوست دارم صدای نفس کشیدنم بغض کمبود حضور تورا در این یاد لحظه به لحظه بشکند که ...افسوس نمی شکند.

خدایا قو علی خدمتک جوارهی .

----------------------------

فکر می کنم حرف دل همه ما بود...

و این جا دل نامه است.

/ 0 نظر / 8 بازدید