مهدویت

 

بیایید درست در زمینه مهدویت کار کنیم

مهدویت فقط این نیست که با شور و هیجان نسبت به امام ابراز احساسات کنیم

خصوصا ما که یدک کش عنوان بچه حزب اللهی دانشگاه هستیم

باید از ولی امرمان راه صحیح مهدویت کار کردن را بیاموزیم

و همانطور که نسبت به اماممان احساس و شور و هیجان فوق تصور بشری داریم

تا حدی که حاضریم در راهش اربا اربا شویم

و همانطور که متوجه دشمنان او

و مکرهای آنها هستیم

باید به نکات زیر هم توجه داشته باشیم:

« دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو موثر است

 یکی عنصر علم و تحقیق و کارایی علمی و جوشیدن استعدادهای علمی و این قبیل چیزهاست

 و یکی هم عبارت از روحیه و تدین و حرکت صحیح و سالم سازی معنوی و روحی دانشجو.

 این دو عنصر بایستی بدون تفکیک از یکدیگر با قدرت و با ظرفیت کامل کشور، تعقیب شود.»

باید بصیر باشیم

تا امتداد انگشت اشاره نایب اماممان را ببینیم

خوب دقت کنید! خواهید دید...

هیچ حرفی را بی توجه به مهدویت نمی زند.

آقا! به پیر به پیغمبر مهدویت یعنی تعصی از فرامین رهبری

حجتیه حرفت چیه؟!

* * *

ای بابا!

تو دوباره شروع کردی؟!

بابا مهدویت کیلو چند؟!

بذار زندگی مونو کنیم.

مگه بی کاریم یکی دیگه بیاد و هی بخواد امر و نهی کنه.

نماز بخون روزه بگیر... .

اصلا اگه قول بدم نمازم و بخونم و روزهمو بگیرم،

دست از سرم برمیداری؟!

عجب گیری افتادیما!

/ 0 نظر / 15 بازدید