شهادت!

امروز برای شهدا وقت نداریم

از عشق مگو قصه که ما وقت نداریم

با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است

از بهر ملاقان خدا وقت نداریم

در کوفه تن غیرت ما خانه نشین است

بهر سفر کرببلا وقت نداریم

هرچند که خوب است شهیدانه بمیرم

زیباست ولی حیف که ما وقت نداریم

/ 0 نظر / 14 بازدید