التماس!

 

هرچه از دست می رود بگذار برود

 

چیزی که به التماس آلوده باشد، نمی خواهم

 

هر چه که باشد

 

حتی زندگی!

 

 

 

چگوارا

 

/ 0 نظر / 16 بازدید