مادر

مادر!

ای اسطوره تاریخ زندگی ام!

که کیمیای وجود خویش را با چاشنی عشق به من دادی.

ای بزرگ انسان!

که جوانی ات را به پای رجعت من از طفولیت به جوانی ریختی.

من

اکنون

در عنفوان جوانی

از کوچه های سرد غربت

سلام گرم و آتشینم را نثارت می کنم

سلامی که شراره های آتش خویش را

از زبانه های آتش تنوره قلبم گرفته است

مادر!

ای بی کرانه محبت!

اکنون که در سرمستی از جوانی خویش هستم،

اکنون که باید قدردان نعمتی چون تو باشم

در دیار غربت روزگار می گذرانم

و دوری از تو را به عنوان دست رنجت تقدیمت می کنم

اما مادر

از خدا میخواهم تا این سرمستی جوانی

قبل از «ای وای مادرم»های «شهریار»ی فروکش کند

و من به سوی تو باز آیم

تا قطره ای

نه

تا ذره ای

نه

هر گز نمی توان سرسوزنی از عشق تو را جبران کرد

مادر!

دعایم کن

که در سوز غربت سخت محتاج دعایت هستم.

/ 0 نظر / 15 بازدید