جنبه ... .

هر کس به طریقی دل ما می شکند  

                                                بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست

                                   من در عجبم دوست چرا می شکند

بشکست دلم کسی صدایش نشنید  

                                                اری دل مردم بی صدا می شکند

بشکست دلم کسی صدایش نشنید

راستی!

همیشه مامان میگه

هرچی بشکنه بی ارزش میشه

اما دل که میشکنه تازه ارزش پیدا می کنه.

پس دلم چقدر ارزش پیدا کرده

آخه میدونی دلم اونقدر شکسته که

دیگه باید با جارو و خاک انداز جمعش کنم.

نگاش کن طفلکی رو!

انگار با بلدوزر از روش رد شدن.

اما مهم نیست

چون تو اونقدر با مرام هستی که همین دلو

با همین وصفش قبولش کنی

مهم پاک شدنشه

من که دیگه چشمی واسه دیدن ندارم

یه نگاه بهش بنداز اگه پاک نیست زحمتشو بکش!

ولی خدایی!

ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﯾﻪ ﻣﺎﭼﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد
یه چایی می زدیم


بعد می گفت این چند وقت داشتم بات شوخی می کردم

ببینم جنبشو داری یا نه!

ولی خدا! خدایی بهت میگم

اگه خودت پشتم نباشی

جنبه شو ندارم.

نشون به اون نشون که دیشب وقتی که خواستم حواسمو پرت کنم از امتحانت

وقتی که خودمو مشغول کار دیگه ای کردم

خیلی ظریف و هنرمندانه امتحانتو در لابه لای کاری که فکر میکردم می تونه حالمو عوض کنه جا دادی

بعدش دیدی اشکم اومد.

خدا!

همون موقعم بهت گفتم.

من جنبه شو ندارم باهام از این شوخیا نکن.

البته کار الانت نیست

چندین ساله که از سر به سرم گذاشتن لذت می بری.

اشکام می سوزن!

ببخشید... .

/ 0 نظر / 20 بازدید