... بدون تو

حکمت آنچه که امروز رخ داد را نمی فهمم

اما

امیدوارم  هر چه که هست

رد کردن من از درگاهت نباشد

و تو خوب می دانی که

من بدون تو تفسیری ندارد

من بدون تو = عدم

 

دارم از احتمال این موضوع دق می کنم

چه رسد به ... .

/ 0 نظر / 16 بازدید