اروند...

 

اروند...

از وحشی ترین رودخانه های جهان

که عراق به عنوان یک مانع سر راه حمله ایران به آن توجه می کرد

رودخانه ای که به استراتژیک ترین خلیج جهان

یعنی خلیج فارس می ریزد

رودخانه ای که خیلی از بچه های ما را در زمان جنگ بلعید

و دیگر حتی جنازه آنها را هم پس نداد.

اروند...

رودی که دشمن را غافلگیر کرد

اروند...

داغی بر دل بچه های غواص

اروند...

***

اروند جنگ ما کجاست؟

اروندی که باید دو سال تمام قبل از عملیات احوالاتش را مورد بررسی قرار دهیم

بچه های فنی مهندسی جنگ ما کجایند؟

تا اروند را مورد بررسی قرار دهند.

اروند دارد مدام بچه های غواص را قورت می دهد

چرا رزمنده ها حواسشان را جمع نمی کنند؟!

چرا بی گدار به آب می زنند؟!

مگر اروند را نمی شناسد؟!

تو خودت خوب می دانی

 اروند ما بدتر است!

اروند ما وحشی تر است!

***

دو سال است که دائم تلاش می کنم به آب بزنم.

اما باید یک گروه تحقیقاتی باشیم

و باید احوالات رودخانه را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم به آب بزنیم

***

از اروند شناسان خوبی کمک گرفته ام و خواهم گرفت.

با بچه های فنی مهندسی هم گپ زده ام

فقط به چند روزی زمان نیاز دارم

تا خودم را ریکاوری کنم

چون در ساحل متوجه تمساحها نبودم

مورد حمله واقع شدم

زخمی ام

می دانم که نباید کار عملیات حتی یک روز هم زمین بماند

اما زخم ناشی از حمله عفونت کرده است

باید بر بیماری فایق آیم

و بعد کار را ادامه دهم

***

ان شاءالله عملیاتهای آخری باشد که در این طرف اروند انجام می دهیم

مابقی رشادتها برای آن طرف اروند

صحنه ماتی در ذهنم هست از آن طرف

اما چون هنوز نتوانستم با  بچه های اطلاعات عملیات تماس برقرار کنم

از آن طرف اروند اطلاعی ندارم

نمی دانم چند صد غواص فرش راه بچه های رزمنده خواهند شد

اما می دانم که آنجا مین هست

و تمام بچه ها با عشق کربلا روی مینها خواهند خوابید...

و مطمئنم معبر باز خواهد شد...

و مطمئنم به کربلا خواهیم رسید...

...به کربلا خواهیم رسید... .

/ 1 نظر / 15 بازدید
نیایش

اروند هر چه قدر هم بخروشد آرام دل ماست ... تنها امید ماست ... تنها جایی که دشمن فکر نمی کند از آنجا به او حمله شود ... ولی همه چیز دست مهندس ها نیست ... "و جعلنا من بین ایدیهم سدا و ..."خواندن ها هم باید باشد ... توکل هم باید باشد ... و در هر صورت به کربلا خواهیم رسید ... اما این که کی میرسیم؟ بسته به ماست ...