خودت را بشناس!

امروز دوباره دیدمش،

با همون حال همیشگی.

در فکر!

اما با حواسی کاملا جمع!

صداش کردم.

برگشت.

مثل همیشه هر دو از دیدن هم به وجد اومدیم.

گفتم وقت داری.

گفت آره.

کلی باهم قدم زدیم.

کلی باهم حرف زدیم.

از بین همه حرفهاش،

از بین همه دغدغه هاش،

یکی از حرفهاش خیلی جای فکر داشت؛

بهم گفت:

«آدم مهمه که خودشو بشناسه

اگه خودتو شناختی

می تونی هر کاری رو انجام بدی

اما مهم اینه که خودتو بشناسی»

با یه پوزخند بهش گفتم:

«که برای اینم تضمینی وجود نداره!»

عجیب روزی بود!

عجیب حرفهایی بود!

بهم ثابت کرد که حال خراب این مدت مدید

صرفا بخاطر گمشدن مسیر وصال تو

توی زندگی ام بود.

به خیالم دوباره مسیر رو پیدا کردم.

فقط مثل همیشه مواظبم باش!

راستی! هنوز یاد نگرفتم درست دعا کنم.

مواظب همه بچه شیعه هایی که دلشون برات می لرزه باش

تا سر پرتگاه های جوانی و دنیا پاشون نلرزه!

خدا رو شکر که به خدا ایمان دارم

و به آمدن تو...!

/ 3 نظر / 4 بازدید
یکی بود,یکی....!!!

سلام خوشبحالت من یه سال و3ماه منتظرشم اما بر نگشته ازشم خبری ندارم دیگه نا امید شدم اما همیشه چشم به راهشم.شما دعا کنید[نگران]