آرامشی سنگین

آرامم!

خیلی آرامم!

اما احساس می کنم آرامش قبل از طوفان است!

دلم گواهی می دهد این همه‌آرامش طبیعی نیست!

خدایا! چقدر این سکوت عجیب است!

تا کی طول می کشد؟ نمی دانم!

اما سکوتی که آغاز کردم،

هر روز عجیبتر می شود!

انگار همه منتظر بودند من سکوت کنم!

همه از خدایشان بود که سکوت حاکم شود.

خیلی سنگین و عجیب است!

سکوت حاکم مغزم را آزار میدهد.

خدایا! ختم به خیرش کن!

دوست دارم بروم.

دوست دارم دیگر این جو سنگین را تحمل نکنم.

دوست دارم سر بیابان بگذارم.

و آنقدر بروم که جو سبک شود.

دلم برای کوهستان تنگ شده است.

آنجا اگر داد بزنی کسی هست که هم پای تو داد بزند!

اگر زجه بزنی کسی زجه می زند!

اگر زمزمه کنی کسی زمزمه می کند!

و اگر سکوت کنی کسی با درد تو سکوت می کند!

و اگر اشک بریزی کسی هست که بی صدا اشک بریزد!

آنجاست که غربت قلب را ذوب نمی کند...

راستی! گفتم غربت...

گفتم قلب...

فاطمه(س) قلب علی(ع) بود،

که از غم غربت علی ذوب شد... .

نام علی(ع) که می آید دیگر حرفم احساس شرم می کند،

فکرم خضوع می کند از اینکه به علی بپردازد،

و دوباره این سکوت است که حاکم می شود.

اما باز هم سکوتم با سکوت آنها تفاوت دارد.

من برای چه سکوت کردم

و آنها برای چه... !

خدایا! ختم به خیرش کن...!

/ 2 نظر / 5 بازدید
مجید

همه‏ ي موجودات به سوي خداوند بازمي‏ گردند، همه تسبيح خداوند مي‏گويند و نام او را تكرار مي‏كنند، تو نيز به خداوند بازگرد. كه شادي و آرامش حقيقي جز در نزديكي به او نيست. - استاد ایلیا میم http://www.ostad-iliya.org

آریا

درود این آرالمش ما را هم در خود برد.....