گل من!

خسته ام!

 

و خستگی ام بیشتر شد زمانی که دیدم گلم را

 

از شاخه اش جدا کردن

 

همان گلی که وقتی غنچه بود عکسش را گرفتم

 

وقتی باز شد عکسش را گرفتم

 

وقتی تمام غنچه های در و برش باز شد عکسش را گرفتم

 

اما زمانی که خواستم تکامل زیبایی اش را به تماشا بنشینم

 

آوند های خشک شده سر شاخه اش

 

که حاکی از کنده شدن بی رحمانه بود

 

به قلبم خنجر زد

 

حالا دیگر به چه دل خوش باشم؟

 

هیچ!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید