غم

یه دنیا بغض روی سرم خراب شد

درد خودم یه طرف

...

جنگ بد همه رو از پا در آورده

دارم میترکم از غم.

چی فکر می کردم!

چی می بینم!

باید بگم؟

نباید بگم؟

باید حرف بزنم؟

نباید حرف بزنم؟

آیا دلم گنجایش اینا رو داره؟

باید چی کار کنم؟

خدا وکیلی باید چی کار کنم؟

کاش یکی سیلی محکم بکوبه تو صورتم تا بیدار بشم

بعد بفهمم همه چیز خواب بوده

کاش مصطفی زنده بود!

خیلی اوقات نبودشو احساس می کنم.

خدایا! به درد خودم بسوزم

یا به این درد؟

خدا!

 

یادم میاد اون روزایی که از ت غم میخواستم... .

 

 

 

الا که هستی مایی

خدا کند که بیایی

خدا کند که بیایی

خدا کند که بیایی

... .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید