هدف تنها تویی!

نظام شاهنشاهی، هدفش تویی.

جنگ نظامی، هدفش تویی.

تحریم اقتصادی، هدفش تویی.

انقلاب های رنگارنگ، هدفش تویی.

فقط و فقط دنبال تو اند.

چقدر جالب است که بدانی پرونده ای برایت درست کرده اند که فقط عکست را کم دارد.

آن وقت من.

بر سر تو دعوا دارم.

تو ابزاری برای پر کردن دهان بالا دستانم در کار فرهنگی.

با تو بازی می کنم تا خودم مطرح شوم.

زمانی که آنها تمام برنامه هایشان

تمام دغدغه شان تو و تاخیر در ظهورت است.

من دنبال این هستم که در میان مشغولیات بی هدفم جایی برای تو باز کنم.

خلاصه کنم هدف هر چیزی است جز تو.

و آنها آنقدر ساده من را مشغول حاشیه های غیر از تو می کنند

که نمی فهمم دغدغه ظهورت را داشتن

صرفا با ریش بلند، چادر مشکی، تسبیح و ... پیاده نمی شود.

دغدغه ظهورت در بصیرت خلاصه می شود.

سانسور شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید