باز خسته ام، ببخش!

 

کمی خسته شده ام،همین.

 

باز خسته شده ام.

 

نه اینکه فکر کنی دیگر نمی دوم، نه!

 

اما کمی نفسم بالا بیاید شروع می کنم،کمی!

 

دیگر گریه نمی کنم، ببین!

 

گریه نشانه ضعف است،

 

گریه نمی کنم.

 

اما بغض چرا،

 

بغض دارم.

 

هر چه جلوتر می روم می بینم که چقدر تنهایی.

 

چقدر تنهایی!

 

آنقدر کوچکم که در بیابانهای سوزان مسیرت ذوب می شوم.

 

با حقارتم چه کنم؟

 

با حقارتم چه کنم؟

 

جز تو برای رسیدن به تو چه در چنته دارم؟خودت بگو!

 

سخت خسته ام، ببین!

 

سخت خسته ام... .

 

/ 1 نظر / 16 بازدید

من خیلی خستم خیلی احساس بی کسی مطلق دارم تنهای تنهای تنها.....