گمشدم

گمشدم.

همین!

آره! فقط همین!

بدجور گمشدم.

/ 1 نظر / 14 بازدید
شکیبا

بد جور بدجور بدجور گم شدم فقط کاش خودش بیاد دستمو محکم بگیره و نجاتم بده وگرنه دارم می افتم