وقتی که تو می خواهی

 

وقتی که تو بخواهی هر کاری می توانی انجام دهی

این صفت توست...

قادر!

وقتی که تو بخواهی همه را می توانی ببخشی

این صفت توست...

غافر!

وقتی که تو بخواهی به همه روزی می دهی

این صفت توست...

رازق!

تو قادر بودی بر خلقت من و مرا خلق کردی؛

تو غافر بودی که بدی هایم را بخشیدی؛

و تو رازق بودی که روزیم کردی...

روزیم کردی آنچه روزیم کردی...

خودت خیلی بهتر از من می دانی که چه برنامه ای برایم چیدی...

ولی عجب برنامه ای ست!

برنامه زندگی من ... .

/ 0 نظر / 4 بازدید