سکوت

خیلی اوقات با سکوت بهتر می توان حرف زد

جایی که فقط چشم می تواند گویای کلام باشد

اما

من که چشمان تو را نمی بینم... .

باز در محضر تو سکوتم بهتر است.

با اینکه دوست دارم از همه چیز برایت بگویم.

با اینکه دلی پر حرف دارم.

روحی خسته دارم.

روانی ناشاد دارم.

اما با سکوت

و با این اندیشه که تو همه چیز را می دانی،

کلامم را کوتاه می کنم.

خودت خوب میدانی علتم برای سکوت چیست.

خوب می دانی...

فقط می خواهم دعایم کنی.

و همان طور که تا الان به حال خودم رهایم نکردی،

باز هم تنهایم نگذاری... .

به امید دیدارت که صد البته نزدیک است... .

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
نیایش

سکوت، بغضیست که هر بار قورتش می دهی سیر می شوی ... سکوت، اشکیست که هر بار پاکش می کنی لبخند می زنی ... سکوت یک مته ی بی صداست که قلبت رو سوراخ می کنه برای ورود خوبی ها ... سکوت خیلی قشنگه اگر نشه سر فصل همه ی حرفات ...

مثلا دخترت

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم بریدیم دل نیست کبوتر که ز جایی که بر خواست نشیند از گوشه بامی که پریدیم پریدیم رم دادن صیاد خود از آغاز غلط بود حالاکه رماندی و رمیدیم رمیدیم