دردسری به نام کالبد.

 

کاش کالبد از روح جدا بود

 

اون وقت روح دیگه نیازای خودشو

 

با کالبد غاطی نمی کرد

 

اون وقت راحت تر میشد تصمیم گرفت

 

راحت تر میشد حرف زد

 

راحت تر میشد فکر کرد

 

شایدم بلوف نباشه اگه بگم راحت تر میشد اخلاص داشت

 

راحت تر میشد واسه تو بود

 

راحت تر میشد عشق بازی

 

اما خب!

 

اون موقع یکم مزه عشق کمتر میشد

 

یا شایدم بیشتر از یکم

 

 

 

فعلا همین

 

دلم یکم از این قضیه گرفته بود

 

گفتم بگم سبک شم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید