جهاد با نفس(!)

خودتان را مجهز کنید،

مسلح به سلاح معرفت و استدلال،

بعد به این کانونهاى فرهنگى- هنرى بروید و پذیراى جوانها باشید.

با روى خوش هم پذیرا باشید؛

با سماحت،

با مدارا.

... مدارا کنید.

 ممکن است ظاهر زننده‌اى داشته باشد ؛ داشته باشد.

 بعضى از همینهائى که در استقبالِ امروز بودند ... .

خانم هائى بودند که در عرف معمولى به آنها می گویند «خانم بدحجاب»؛

 اشک هم از چشمش دارد می ریزد.

حالا چه کار کنیم؟

ردش کنیم؟

مصلحت است؟

حق است؟

نه،

دل، متعلق به این جبهه است؛

جان، دلباخته‌ى به این اهداف و آرمان­هاست.

او یک نقصى دارد.

مگر من نقص ندارم؟

نقص او ظاهر است، نقصهاى این حقیر باطن است؛ نمى‌بینند.

«گفتا شیخا هر آنچه گوئى هستم / آیا تو چنان که مینمائى هستى؟»

ما هم یک نقص داریم ، او هم یک نقص دارد.

با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید.

البته انسان نهى از منکر هم میکند؛

نهى از منکر با زبان خوش،

نه با ایجاد نفرت.

بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.

مقام معظم رهبری

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
حمید

مطلب جالبی بود. موفق باشید ;)

سلام داداش خوب بود