دوستش دارم...

دوستش دارم قبل از آنکه بدانم؛

دوستش دارم قبل از آنکه به دنیا بیایم؛

دوستش دارم قبل از آنکه ببینمش؛

دوستش دارم قبل از آنکه صدایت را بشنوم؛

دوستش دارم قبل از آنکه در کنارش باشم؛

دوستش دارم قبل از آنکه گرمای وجودش را حس کنم؛

دوستش دارم قبل از آنکه ...

اما خوب می دانم قبل از آنکه دوستش داشته باشم،او عاشقم بوده؛

بی آنکه ذره ای لیاقت عشقش را داشته باشم.

دوستش دارم ... .

/ 0 نظر / 7 بازدید