گناه کبیره

 

گیر کرده ام!

بین دانسته هایم و آنچه انجام می دهم

می دانم حتما به خاطر آن دانسته هایی که عملی نشده اند باز خواست خواهم شد.

خدایا!

به فریادم برس...

حتی اگر فرض را بر بی گناهی ام بگذاریم

چه گناهی بزرگتر از آنکه خیلی دانسته ی عملی نشده دارم.

توان عملی کردن تمام دانسته ها را هم دارم اما این چه زنجیری ست که پایم را بسته است.

نفس!

آری این نفس است که مرا در مقابل عمل سست و عاجز کرده است.

باید به حسابش برسم.

باید عمل کنم به هر آنچه که می دانم...

تا رستگار شوم

خدایا!

کمکم کن... .

29/12/90

/ 0 نظر / 2 بازدید