خوشحالم.

 

خوشحالم

 

که علت حال این روزها را می فهمم

 

درسته که حال و احوال خوبی ندارم

 

اما میدونم چرا خوب نیست

 

و تو وقتی بدونی ایراد کارت کجاست

 

دنبال حلش میری

 

درک مسئله نصف راه برای حل مسئله است

 

حلش می کنم

 

چون راه حلش رو هم می دونم

 

فقط دشواری باقی مونده تا بهبودی

 

دشواری اجرایی کردن حله

 

که اونم به حول و قوه الهی حله

 

...

سانسور شد.

/ 1 نظر / 19 بازدید