آی دنیا!

 

آی دنیا! خدای من کو؟

خدای من را با کدامین خدای ساختگیت عوض کردی؟

از تو بی زارم!

رهایم کن!

بگذار تا دوباره خدایم را بیابم!

چشمت کور...

حتی اگر رهایم هم نکنی...

حتی اگر قدرت درپی خدا بودنم را از من بگیری...

خدایم آنقدر مهربان است که خودش دنبالم می آید...

چشمت کور...

/ 2 نظر / 4 بازدید

گل گفتی

اطی

همیشه دنبال هیچ ها بوده ام... تا که هیچ نباشی در تو نظر نکنند... پس هیچ باش...هیچ...