دل نامه

هشدار: ورود هرگونه غم و شادی و حب و بغض بدون اذن پروردگار ممنوع!

خدایا...

خدایا خیلی خسته ام... خستگیامو کجا باید ببرم؟ خدایا خیلی حرف دارم... حرفامو کجا باید بزنم؟ خدایا ی مسجد میخوام که سقفش آسمون تو با کاشی طرح ستاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
11 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
دی 88
1 پست
دل
2 پست
گرفته
2 پست
علت_غیبت
2 پست
بوی یاس
بوی بودنت فضا را پر کرده است. بیچاره آن شامه ای که ... .