دل نامه
هشدار: ورود هرگونه غم و شادی و حب و بغض بدون اذن پروردگار ممنوع! 
خدایا :: ۱۳٩٥/٥/۱۱
نه رجبی! نه رمضانی! چه کنم با این دل... :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
خوشبختی :: ۱۳٩٤/۱٢/٧
گدا :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
زندگی :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
گل نرگس :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
در مسیر انتظار :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
خدا :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
سرگشته... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
I'm tired... :: ۱۳٩۳/۸/۱
خوشبختی :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
شور و شعور :: ۱۳٩۳/٦/۱
8 شوال :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
ع ش ق :: ۱۳٩۳/٢/٥
کوچک :: ۱۳٩۳/۱/٦
این حال من بی توست... . :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
فراموشی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
قاعده جذب! :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
روزنه ها :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
طلوع نزدیک است... :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
فرسنگ ها نزدیکتر :: ۱۳٩٢/٦/٤
هدیه خدا! :: ۱۳٩٢/٥/٥
درگاه زمان :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
صبر! :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
این کلک زمان است! :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
خوشحالم. :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
دلم گرفته! :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
عاشق شوید! :: ۱۳٩٢/٤/٥
حرف دل :: ۱۳٩٢/٤/٢
بودن؟! :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
باز خسته ام، ببخش! :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
اتفاق امروز که شاید هدیه باشه! :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
انسانیت :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
دنیایم :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
مناجات! :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
دلی که سخت شکسته است. :: ۱۳٩٢/۳/٩
فهم. :: ۱۳٩٢/۳/۸
این روزها... . :: ۱۳٩٢/۳/٥
یکم! :: ۱۳٩٢/۳/۱
دردسری به نام کالبد. :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
بینایی علم! :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
التماس! :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
زندگی؟! :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
نا امیدی :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
واژه عشق! :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
ماهی! :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
امشب :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
گم... . :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
پوک! :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
گل من! :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
بهترین ساعات :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
غم :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
سلام! من خودمم... ! :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
سفر :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
قانون جنگل! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
من میخوام برگردم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
نامه های سرگردان! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
سواد یا عشق! :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
نامه ای به شهید :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
خودت را بشناس! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
خسته ام! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
آی مردم! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
سلام بر شهید :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
... بدون تو :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
حرف نگفته... . :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
حبیبم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
جنبه ... . :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
هدف تنها تویی! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
گمشدم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
عشق! :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
تشویش :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
کجایم؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
درد... . :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
وعده ما! :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
مادر :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
تا کربلا :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
بیماری من! :: ۱۳٩۱/۸/٤
بقیع :: ۱۳٩۱/۸/۱
جهاد با نفس(!) :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
جمعه ها... . :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
پاییز! زمستان! :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
سر ریز دل :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
امروز...... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
آرامش :: ۱۳٩۱/٧/٤
رفتن :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
شهادت-غربت-خاک... :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
اقتصاد مقاومتی :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
یاد و خاطره شهدا 17 شهریور گرامی باد :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
می خواهم بنویسم :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
مهدویت2 :: ۱۳٩۱/٦/٦
عیدی شهدا :: ۱۳٩۱/٦/۱
عید رمضان :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
علی(ع), علی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
شوق نوشتن :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
بوی یاس می آید! :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
گردان سلمانیون :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
زخمی به اندازه عمرم :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
روزگاری ... . :: ۱۳٩۱/٥/٩
تو، تویی :: ۱۳٩۱/٥/٦
حاج آقا پناهیان :: ۱۳٩۱/٥/۳
ماه بیداری شیعه :: ۱۳٩۱/٥/٢
چشمان صالح :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
کم آوردم :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
منتظران خودخواه :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
فرمانده سپاه خرمشهر! سلام :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
بمب هسته ای (مهار نشده) :: ۱۳٩۱/٤/٩
بغل تو :: ۱۳٩۱/٤/٩
می خواهم بخوابم... . :: ۱۳٩۱/٤/٧
سوختن :: ۱۳٩۱/٤/٤
شب میلاد :: ۱۳٩۱/٤/۳
درس انتظار فرج :: ۱۳٩۱/٤/٢
امروز(گپی با دکتر) :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
آسمان ببار :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
سه ماه پیش رو... . :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
امام ما! :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
اسلام ؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
چه بگویم...؟ :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
میلاد :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
مهدویت :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
هنوز خون بر زمین است :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
...در چشمانش زل بزنم :: ۱۳٩۱/۳/۸
اروند... :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
راه :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
سکوت :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
ناظران وجه الهی... ! :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
شهادت! :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
گمت کرده ام :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
... و آخر تابع له علی ذلک :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
طاقت... :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
دخترم :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
قول می دهم... :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
رنج... :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
بد شدم... :: ۱۳٩۱/٢/٦
آرامشی سنگین :: ۱۳٩۱/٢/٥
اعتماد :: ۱۳٩۱/٢/۳
طلوع... :: ۱۳٩۱/٢/۱
از م. دوست خدا :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
حرفم... :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
دنیا از پشت ویترین :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
تو گریه می کردی :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
از دکتر برای دلم... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
من کجا و تو کجا :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
تو از غصه ما چه می کشی...؟! :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
مسئولیتی به اندازه تاریخ :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
نسیم :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
بهاری افسرده :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
چند شبی است که ننوشته ام :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
نمکی دیگر بر زخم :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
گناه کبیره :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
احساس(گپی با دکتر) :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
ببخشید... . :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
روزگاری بود می نوشتم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
وقتی که تو می خواهی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
عادت... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
بی کسی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
پرواز در بی کرانها... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
فهمیدم... :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
عاشقت ... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
در کنارم بودی... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
نوید :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
کاش نبودم... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
آی دنیا! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
دوستش دارم... :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
امتحان... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
تو در کنار من نیستی یا ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
دل... :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
آغاز نامه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

خدایا ؛ ببخش مرا که در کار خیرم یا جازده ام یا جار زده ام... (شهید محمد ابراهیم همت)
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب

href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=393">دریافت همین آهنگ
 تایپایران - مرکز تخصصی تایپ